ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
banner imagebanner image
 
Εργαστηριακές Εξετάσεις
ΑγροΕξέλιξη | Σταθάκος Θ. Σουλιώτη Ε. Ο.Ε. | Χάλκη Λάρισας


Η εταιρεία μας διαθέτει εξοπλισμένο φυτοπαθολογικό εργαστήριο

Οι έμπειροι Γεωπόνοι διεξάγουν Μακροσκοπική, Στερεοσκοπική και Μικροσκοπική εξέταση προσβολών από εχθρούς (έντομα, ακάρεα, νηματώδεις) και ασθένειες (μύκητες, βακτήρια, ιοί, φυτοπλάσματα). Με βάση τα αποτελέσματα της εξέτασης, δίνονται οδηγίες αντιμετώπισης. 

Γίνεται αναγνώριση εχθρών (έντομα, ακάρεα, νηματώδεις), μέσω στερεοσκοπικής εξέτασης.
Γίνεται διάγνωση ασθενειών που οφείλονται σε παρασιτικά αίτια (μύκητες, βακτήρια, ιοί, φυτοπλάσματα), μέσω μικροσκοπικών εξετάσεων.
Γίνεται διάγνωση πιθανής φυτοτοξικότητας από γεωργικά φάρμακα, μέσω μακροσκοπικής εξέτασης και βάσει συμπτωματολογίας.
Γίνεται διάγνωση προσβολών που οφείλονται σε μη παρασιτικά αίτια (δυσμενείς εδαφοκλιματικές συνθήκες, έλλειψη ή περίσσεια θρεπτικών στοιχείων, ακατάλληλες καλλιεργητικές τεχνικές, κ.ά.), μέσω μακροσκοπικής εξέτασης και βάσει συμπτωματολογίας και ιστορικού της καλλιέργειας.

 

 


 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας.